REFERENCE07/ 2013 - VYHRÁLI JSME SOUTĚŽ !!! - Děčín – Revitalizace Podmokel - s re:

Hodnocení poroty:
Autoři předložili ucelený, citlivý, koncepční názor v detailu i nadhledu. Návrh je kvalitní v každém měřítku a proporcích. Autoři pracují s městem bez zbytečných stavebních a terénních zásahů, včetně jasného názoru na koncepci zeleně, použití městského nábytku a veřejného osvětlení. Nevytěsňuje z města automobily, přesto adekvátně reguluje automobilovou dopravu, včetně parkování ve městě. Návrh okolí Jílovského potoka neodpovídá hloubce názoru na ostatní zpracovávané části. Cílová atmosféra prezentovaných míst se jeví jako uvěřitelná a zcela vystihující hodnotu prostředí Podmokel.