DVOUVĚŽOVÝ BYTOVÝ DŮM, LIBEREC

Cílem bylo vejít se do proluky v Barvířské ulici mezi obra a pikolíka. Ani jeden neměl být utlačován ani objímán. Ale zase aby nový dům měl svou tvář a nechoval se jen jako klín mezi dvěma. Do dvora zase bylo vhodné, aby dům nebyl dlouhá nudle, takže je udělán ze dvou věží, mezi kterými je jen schodiště se vstupními terasami.
Věže jsem pojmenoval uliční a dvorní.